Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το θέμα της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου, απασχόλησε τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας, στις 30 Μαΐου 2010 για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες. Το θέμα τέθηκε προς εξέταση μετά το αίτημα προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Κατηχώρι.

Σε γενικότερες γραμμές το ΤΕΕ Μαγνησίας είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων όμως κάθε απόφαση για τοποθέτηση τους στο Πήλιο, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, πρέπει να προβλέπεται σαφώς στο Π.Δ. Πηλίου για το οποίο το ΤΕΕ Μαγνησίας επανειλημμένα έχει ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο την αναθεώρηση του. Αφορμή για τη δεύτερη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής αναφορικά με το θέμα, ήταν τα δύο έγγραφα που ετέθησαν υπόψη της, από τους εκπρόσωπους του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στην ΕΠΑΕ. Ειδικότερα, στο πρώτο έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς τη Νομαρχιακή Αυτό διοίκηση Μαγνησίας, αναφέρεται ρητώς μεταξύ άλλων ότι «απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην 16094/08 Απόφ. Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (917Β’), στις εντός και εκτός των ορίων των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου περιοχές, σύμφωνα με τις παρ.4 και 5 του άρθρου 1, αυτής και δεδομένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις δ/ξεις του Π.Δ.11-6/4-7-1980 (374 Δ΄).

Απαγορεύεται επίσης η εγκατάσταση σταθμών εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας στις εντός των ορίων των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου περιοχές διότι δεν αναφέρονται ως επιτρεπόμενη χρήση στις διατάξεις του προαναφερόμενου Π.Δ./τος, όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4, ως επίσης και στις εκτός των ορίων των οικισμών αυτών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 8, του ιδίου Π.Δ./τος.»

Το δεύτερο έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απόστολου Παπατόλια προς το Πρόεδρο της ΕΠΑΕ κ. Δημήτρη Βασιλειάδη, αναφέρει ότι «αναφορικά με το θέμα των βεβαιώσεων χρήσης γης και των εκδόσεων αδειών μικρής κλίμακας, που θα αφορούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, στην περιοχή του Πηλίου, βάσει του 1 σχετικού, αυτές θα υπογράφονται από το Νομάρχη Μαγνησίας.

Αρμοδιότητα της ΕΠΑΕ σχετικά με το θέμα, είναι η γνωμοδότησή της, όσον αφορά στην αισθητική ένταξη των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων στο ευρύτερο περιβάλλον». Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, σε έκτακτη συνεδρίαση της, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2010 με απόφασή της που απεστάλη προς την ΕΠΑΕ Ν.Α. Μαγνησίας, τους Εκπροσώπους του ΤΕΕ Μαγνησίας στην ΕΠΑΕ και στη Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Μαγνησίας, ανέφερε τα εξής:
«Σχετικά με το θέμα της αίτησης στην ΕΠΑΕ, για Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοβολταϊκών στο Πήλιο και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Κατηχωρίου - Δήμου Πορταριάς, σας γνωρίζουμε ότι:
Η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε οι εκπρόσωποι της στην ΕΠΑΕ να μην γνωμοδοτήσουν θετικά στην ως άνω αίτηση, για το λόγω ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. Πηλίου που ισχύει σήμερα, δεν αναφέρεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων που ρητά απαιτεί η υπ’ αριθμ. 16094/08 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Επίσης αποφασίστηκε να είναι αρνητική η γνωμοδότηση και σε κάθε άλλη αίτηση που θα υποβληθεί, μέχρι η πολιτεία να αναθεωρήσει το ΠΔ. με το οποίο να δίνεται η έγκριση μέσω των ΣΧΟΑΠ, να καθοριστούν οι περιοχές του Πηλίου που θα μπορούν να εγκαθίσταται τα παραπάνω συστήματα, αφού βέβαια δίνεται και η απαραίτητη έγκριση από την ΕΠΑΕ. Για το λόγω αυτό θα ζητηθεί και με έγγραφο μας προς το αρμόδιο υπουργείο, να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του ΠΔ. Πηλίου, με σκοπό την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Πήλιο, με προδιαγραφές και περιορισμούς, χωρίς να αλλοιώνεται η παραδοσιακή μορφή του.
»

Στη δεύτερη συνεδρίαση της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 αποφάσισε τα εξής:
«Το ΤΕΕ είναι σταθερά υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Συνταυτιζόμαστε πλήρως με τη θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων, στις εντός και εκτός των ορίων των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου περιοχές. Επομένως επαναλαμβάνουμε ότι κάθε απόφαση για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο ανεξαρτήτως δυναμικότητας, πρέπει να προβλέπεται σαφώς στο Π.Δ. Πηλίου για το οποίο το ΤΕΕ Μαγνησίας επανειλημμένα έχει ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο την αναθεώρηση του. Τέλος μας εκπλήσσει και μας βρίσκει πλήρως αντίθετους η θέση του Νομάρχη Μαγνησίας, που αφαιρεί αρμοδιότητα από την Πολεοδομία της Νομαρχίας και τους μηχανικούς».

Επιστολή προς την ΕΠΑΕ

Με επιστολή της η Δ.Ε. προς τους Εκπροσώπους ΤΕΕ Μαγνησίας στην ΕΠΑΕ Ν.Α. Μαγνησίας και στη Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν.Α. Μαγνησίας, αναφέρονται τα εξής:
«Σχετικά με το θέμα της αίτησης στην ΕΠΑΕ, για Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοβολταϊκών στο Πήλιο και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Κατηχωρίου Δήμου Πορταριάς, σας γνωρίζουμε ότι:
Η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε οι εκπρόσωποι της στην ΕΠΑΕ να μην γνωμοδοτήσουν θετικά στην ως άνω αίτηση, για το λόγω ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. Πηλίου που ισχύει σήμερα, δεν αναφέρεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων που ρητά απαιτεί η υπ’ αριθμ. 16094/08 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Επίσης αποφασίστηκε να είναι αρνητική η γνωμοδότηση και σε κάθε άλλη αίτηση που θα υποβληθεί, μέχρι η πολιτεία να αναθεωρήσει το ΠΔ. με το οποίο να δίνεται η έγκριση μέσω των ΣΧΟΑΠ, να καθοριστούν οι περιοχές του Πηλίου που θα μπορούν να εγκαθίσταται τα παραπάνω συστήματα, αφού βέβαια δίνεται και η απαραίτητη έγκριση από την ΕΠΑΕ. Για το λόγω αυτό θα ζητηθεί και με έγγραφο μας προς το αρμόδιο υπουργείο, να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του ΠΔ. Πηλίου, με σκοπό την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Πήλιο, με προδιαγραφές και περιορισμούς, χωρίς να αλλοιώνεται η παραδοσιακή μορφή του.
»

Σύσκεψη

Στη σύσκεψη της Επιτροπής. που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 στη Νομαρχία Μαγνησίας, συμμετείχε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Σωκράτης Αναγνώστου, μετά από πρόσκληση του Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απόστολου Παπατόλια.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας, ανέφερε τη θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας στο θέμα της εγκατάστασης των συγκεκριμένων ΑΠΕ, ζητώντας η εν λόγω Ομάδα Εργασίας που θα συγκροτηθεί, να συντάξει πόρισμα το οποίο να θεσμοθετηθεί μέσω του υπό τροποποίηση Προεδρικό Διάταγμα Πηλίου.

Ο κ. Αναγνώστου αναφέρθηκε στις εκφράσεις και τις αιχμές που άφησε ο Νομάρχης Μαγνησίας, τονίζοντας ότι πρώτα από όλα θα έπρεπε να ξεκινήσει ο διάλογος και η συζήτηση με τους φορείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ο κ. Παπατόλιας διαβεβαίωσε ότι τα παραπάνω λεχθέντα δεν αφορούσαν επ’ ουδενί τους μηχανικούς και τους φορείς αυτών.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας τόνισε πως καλώς άρχισε ο διάλογος για το θέμα, αλλά ξεκίνησε με καθυστέρηση και θα είχα αποφευχθεί οι συγκρούσεις. Πρόσθεσε ότι στην συγκεκριμένη επιτροπή να κληθεί και ο Σύλλογος Μηχανολόγων Μαγνησίας, ο οποίος είναι καθ ύλην αρμόδιος για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο κ. Αναγνώστου επεσήμανε ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Έλεγχου (ΕΠΑΕ) είναι απαραίτητη για όλο το Πήλιο και οι κανονιστικές διατάξεις της Υπουργού κ. Τίνας Μπιρμπίλη, δεν υπερισχύουν του Προεδρικού Διατάγματος Πηλίου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια Ομάδα Εργασίας η οποία μέσα στους επόμενους μήνες να παραδώσει πόρισμα για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο. Πρόσθεσε τέλος ότι πόρισμα της Επιτροπής πριν χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε (π.Χ. ΕΠΑΕ) θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή του, να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο.

Το παρόν κείμενο είναι από την περιοδική ενημερωτική έκδοση του ΤΕΕ τεύχος 38, Ιούλιος 2010 (βλέπε e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

1 σχόλιο:

  1. Είμαι υπέρ των φωτοβολταϊκών στα σπίτια και σε κάποιες χέρσες εκτάσεις. Αν ήταν όμως να εγκατασταθεί κάποιο φωτοβολταικο παρκο σε μια περιοχή με φυσική ομορφιά δεν νομίζω ότι θα ήταν ότι καλύτερο ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τα μάτια μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή