Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Κάλεσμα Συλλόγου για συμμετοχή των μελών σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ

Ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει για να παράσχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στα μέλη του, προτίθεται να συνεργαστεί με το πανελλαδικής εμβέλειας ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, προκειμένου να μπει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ. Για τον λόγο αυτό καλεί όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται, καθώς και όποια μέλη είναι εργοδότες να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Τα σεμινάρια διεξάγονται τις απογευματινές ώρες και ο καταρτιζόμενος επιδοτείται με 5 ευρώ/ώρα

Πολλά από τα μέλη μας θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και ως εκπαιδευτές. Σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση είναι 25 ευρώ/ώρα και αρκεί μία Αίτηση Εγγραφής Εισηγητή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να καταχωρηθεί στο μητρώο των εισηγητών.

Η θεματολογία και οι συνολικές ώρες του προγράμματος δεν έχουν ορισθεί ακόμη. Παρόλα αυτά οι θεματικές ενότητες θα εμπεριέχουν την 
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, το Περιβάλλον, την Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων κλπ. Η θεματολογία μπορεί να διαμορφωθεί κατά την διάρκεια των αιτήσεων και κάθε πρόταση είναι δεκτή από τα μέλη, μέσω του email του συλλόγου (psxmmagn@gmail.com).

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

Για να μπορέσει ο Σύλλογος μας να συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα, δηλαδή τα μέλη του, θα πρέπει να συμμετάσχουν 25 εργαζόμενοι με ΙΚΑ (μισθωτοί). Οι 25 εργαζόμενοι μπορεί να προέρχονται από: 

Α’ Περίπτωση (εργαζόμενοι σε επιχείρηση χημικού μηχανικού)

Χρειάζονται τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις των οποίων οι εργοδότες είναι χημικοί μηχανικοί (μέλη του συλλόγου) και οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενο χημικό μηχανικό ή μπορεί ο εργοδότης αυτός να απασχολεί κάποιον με την ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου ανεξαρτήτου ειδικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και αυτός ο εργαζόμενος. 

Β’ Περίπτωση (ανεξάρτητοι εργαζόμενοι)

Στην περίπτωση που δεν βρεθούν 4 επιχειρήσεις τότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορεί
να είναι χημικοί μηχανικοί με ΙΚΑ και να δουλεύουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ή άλλοι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση με την ίδια όμως ειδικότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Δικαιολογητικά Επιχείρησης 

Η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση πέραν της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Βεβαίωσης που θα χρειαστεί να συμπληρώσει. 

2. Δικαιολογητικά Καταρτιζόμενων

Α’ Περίπτωση (εργαζόμενοι σε επιχείρηση χημικού μηχανικού)

  • Αντίγραφο ταυτότητας 
  • Έντυπο από τη ΔΟΥ για το ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού 
  • Βεβαίωση επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο καταρτιζόμενος (δίδεται από το φορέα κατάρτισης) 
  • Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης (δίδεται από το φορέα κατάρτισης) 
  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να είναι στο όνομα του καταρτιζόμενου και να φαίνεται εκτός από τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN. 
  • Αντίγραφο του θεωρημένου για το έτος 2012 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθενείας τους

Β’ Περίπτωση (ανεξάρτητοι εργαζόμενοι)

  • Αντίγραφο ταυτότητας 
  • Έντυπο από τη ΔΟΥ για το ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού 
  • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να είναι στο όνομα του καταρτιζόμενου και να φαίνεται εκτός από τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN. 
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το έτος 2012 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθενείας τους
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον συνάδελφο μαι μέλος του ΔΣ, Βαγγέλη Κορώνα (κιν. 6936735359).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου