Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Προτάσεις για την Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Εργασίες Συντήρησης

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α. Προγραμματισμένη (Προληπτική ή ενεργητική συντήρηση)
 • Αφορά ελέγχους και επισκευές που εκτελούνται ακόμη και όταν δεν είναι προφανής η ανάγκη.
 • Πραγματοποιείται σύμφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή την πολιτική διαχείρισης.


Η προγραμματισμένη συντήρηση συνδέεται άμεσα:
 • με το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης,
 • την εφαρμογή διαδικασιών και προτύπων ποιότητας και
 • την αξιοποίηση των αρχείων συντήρησης για συνεχή βελτίωση
Λαμβάνει χώρα με την «πολυτέλεια» του χρόνου ώστε να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.
Παρέχει πιο ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων μετά την συντήρηση.
Οδηγεί σε αύξηση του βαθμού διαθεσιμότητας των μηχανημάτων και σε αύξηση της παραγωγικότητας.
Προσφέρει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Β. Έκτακτη (Διορθωτική ή κατασταλτική συντήρηση)
 • Αφορά εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών μετά από ξαφνική διακοπή λειτουργίας.
 • Αυτό το είδος συντήρησης ενέχει συνήθως μεγαλύτερους κινδύνους από την προγραμματισμένη συντήρηση.
 • Αποτελεί μια μικρή ή μεγάλη «κρίση» της παραγωγικής διαδικασίας και απαιτεί κατάλληλη διαχείριση.
 • Οι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας λόγω βλάβης και οι απαραίτητες επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα,
 • Έχει υψηλό κόστος και αποκλείει τη δυνατότητα μέγιστης διαθεσιμότητας του εξοπλισμού.

Η πίεση χρόνου συντήρησης-επισκευής δημιουργεί μια πηγή άγχους στους εργαζόμενους συντήρησης που από μόνη της κάνει την εργασία ανασφαλή. 

Τι αυξάνει την επικινδυνότητα της συντήρησης?

Η επικινδυνότητα των εργασιών συντήρησης αυξάνεται από το γεγονός ότι μπορεί αυτές να πραγματοποιούνται σε σημεία που απαιτούν:
 • Εργασίες σε Ύψος
 • Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους
 • Εργασίες Συγκόλλησης και Κοπής
 • Χρήση Μηχανημάτων Έργου, Γερανών κλπ
 • Απομόνωση Ηλεκτρική (ή) και Μηχανική

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες Συντήρησης αποτελούν την βάση για την εύρυθμη λειτουργία εξοπλισμού και μηχανημάτων και είναι άμεσα συνυφασμένες τόσο με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων όσο με την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.

Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των πηγών κινδύνου στους χώρους εργασίας.

Ο ασφαλής τρόπος εργασίας σε εργασίες συντήρησης απαιτεί την συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε εργασίες συντήρησης αποτελεί νομική υποχρέωση και σεβασμό στην ασφάλεια των εργαζομένων.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ……

Το μεγάλο έλλειμμα της χώρας μας δεν είναι η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου, αλλά η εφαρμογή του στην πράξη. 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ο κορμός της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βασικά χαρακτηριστικά τον μικρό αριθμό εργαζομένων οι οποίοι δεν κάνουν μόνο μια εργασία και
 • Πολλές φορές γίνονται οι ίδιοι συντηρητές ακολουθώντας εμπειρικές τεχνικές χωρίς να γνωρίζουν την επικινδυνότητα που υπάρχει για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης όσο και από την λειτουργία ενός κακώς συντηρημένου μηχανήματος.
 • Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν πολιτική ασφαλείας και δεν έχουν συνειδητοποίηση τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών της ΥΑΕ.
 • Η διαχείριση και εφαρμογή των αρχών ΥΑΕ πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει περάσει στους εργοδότες με την παρακολούθηση μιας σειράς σεμιναρίων για την νομική κάλυψη χωρίς όμως να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τους.
 • Η εφαρμογή διαδικασιών ασφαλούς εργασίας καθίσταται δύσκολη ακόμη και σε επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με πρότυπα ποιότητας λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού και χαμηλού επιπέδου οργάνωσης.
 • Οι εργολάβοι συντήρησης καλούνται να συντηρήσουν μηχανήματα χωρίς να εφαρμόζουν διαδικασίες ασφαλείας.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης σε θέματα ΥΑΕ είναι από μικρή έως ανύπαρκτη.

Τα Ερωτήματα

Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν σήμερα είναι:
 • Πόσες είναι οι επιχειρήσεις που θα οργανώσουν, θα ενημερώσουν, θα καθοδηγήσουν και θα εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους τους καθώς και τους εργολάβους που συντηρούν ή επισκευάζουν τα μηχανήματά τους;
 • Πως οι επιχειρήσεις αυτές θα προχωρήσουν σε βελτιώσεις για την ασφάλεια σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον όταν δεν γνωρίζουν αν θα επιχειρούν αύριο;
 • Γιατί πρέπει η επιχείρηση να φροντίζει για την εισαγωγική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ όταν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών του Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης;
 • Γιατί στην εποχή της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αυξάνονται τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την δημιουργία και την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της ασφάλειας των εργαζομένων και της προστασίας του περιβάλλοντος;
 • Γιατί δεν ενισχύεται ο ρόλος και το προσωπικό στα ΣΕΠΕ και στο ΕΛΙΝΥΑΕ από την πολιτεία ώστε να αυξηθεί η συμβουλευτική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις και να λειτουργήσει καλύτερα ο έλεγχος των εργασιακών χώρων;

Οι Προτάσεις μας
 • Ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας από την βασική εκπαίδευση μέχρι και την Πανεπιστημιακή των αρχών και της νομοθεσίας για την ΥΑΕ με την εισαγωγή μαθήματος «αγωγής ασφάλειας και υγείας» σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 • Ειδικά στις πολυτεχνικές σχολές πρέπει να εισαχθούν προπτυχιακά μαθήματα «Ασφάλειας της Εργασίας», και γενικού περιεχομένου, αλλά και εξειδικευμένα στο αντικείμενο σπουδών η εκπαίδευση και η έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο της κάθε σχολής. Απαραίτητη είναι επίσης,. Το γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας της Εργασίας είναι διεπιστημονικό και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κατάρτιση μέσω σεμιναρίων.
 • Οι εκπρόσωποι των ΑΕΙ, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια για την ΥΑΕ.
 • Κίνητρα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των ειδικοτήτων των συντηρητών που αντιμετωπίζουν ένα απειλητικό έλλειμμα δεξιοτήτων λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας τόσο στις εργασίες συντήρησης όσο και στον ασφαλή τρόπο συντήρησης.
 • Ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα ειδικοτήτων συντήρησης το οποίο οφείλεται στη ραγδαία μείωση της τεχνικής και τεχνολογικής απασχόλησης (τεχνίτες και μηχανικούς).
 • στην ασφάλεια της εργασίας, η γνώμη των οποίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο στις εργασίες συντήρησης όσο και στην συνολική οικοδόμηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των τμημάτων τεχνικών ειδικοτήτων αρχικά στο ΕΛΙΝΥΑΕ και εν συνεχεία στα ΣΕΠΕ.
 • Ενίσχυση του ΕΛΙΝΥΑΕ και των ΣΕΠΕ με προσωπικό για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καλύτερο έλεγχο των εργασιακών χώρων.
 • Αλλαγές στις ειδικότητες και τα προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας σε συνάρτηση µε τις κατηγορίες επικινδυνότητας και τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων.
 • Συμβολή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για την Στατιστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εφαρμογή από τις επιχειρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας της εργασίας με πίστη στην προληπτική συντήρηση ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.
 • Συμμετοχή των επιμελητηρίων και των μελών τους στην προσπάθεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Καμπάνιες Ασφάλειας με εναλλασσόμενα θέματα.

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ…….Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Ευάγγελο Κορώνα για την παρουσίαση που μας έδωσε να την αναρτήσουμε στο ιστολόγιο του συλλόγου. Εάν θέλετε να δείτε το κείμενο σε μορφή παρουσίασης (powerpoint)  κάντε κλικ εδώ. (είναι αναρτημένο και στην e-Βιβλιοθήκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου