Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Επιστολή ΠΣΧΜ

Hellenic Association of Chemical Engineers

Αριστείδου 99, 17672 Καλλιθέα Αττικής, Τηλ.: 210 9530292,Fax: 210 9536777 www.psxm.gr
99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece, Tel.: +30210 9530292, Fax: +30210 9536777Καλλιθέα 5 Oκτωβρίου 2010

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.) αποτελεί το ομοιοεπιστημονικό και ομοιοεπαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί πάνω από 9.000 Χημικούς Μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα.

Πριν λίγες μέρες τέθηκαν σε διαβούλευση οι νέοι οργανισμοί για τις αιρετές Περιφέρειες. Τα οργανογράμματα που προτείνονται στα σχέδια επηρεάζουν όλους τους συναδέλφους, τόσο τους διορισμένους υπαλλήλους, όσο και τους νέους, γιατί με βάση τα παραπάνω θα προσδιορισθούν και οι μελλοντικές θέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης. Επίσης, θα επηρεάσουν και τους συναδέλφους μελετητές στον ιδιωτικό τομέα, καθότι η έλλειψη ειδικών γνώσεων από το προσωπικό της Περιφέρειας, ενδεχομένως να επηρεάσει και τις προδιαγραφές αναμενόμενων μελετών. Κατά συνέπεια μειώνεται και το κύρος των  σχολών Χημικών Μηχανικών και η ζήτηση τους από υποψήφιους φοιτητές (πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς).

Ενώ ήδη οι θέσεις που ανοίγουν για Χημικούς Μηχανικούς είναι λίγες και παράλληλα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για Χημικούς Μηχανικούς σε ορισμένες Διευθύνσεις, όπως Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας και Ανάπτυξης, όχι μόνο δεν προωθείται ο κλάδος, αλλά αποκλείεται από θέσεις προϊσταμένων σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του.

Oι Περιφέρειες έχουν αποτυπώσει το ήδη υφιστάμενο προσωπικό τους (παλαιά Περιφέρεια και Νομαρχίες), με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς να χρειαστούν νέες προσλήψεις. Το οργανόγραμμα, όπως προέκυψε,  είναι αποτέλεσμα είτε άγνοιας είτε προώθησης κλαδικών συμφερόντων εις βάρος άλλων και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Διευθύνσεων. Οι παραλήψεις αναφοράς των ΠΕ Χημικών Μηχανικών σε θέσεις οι οποίες είναι άμεσα συνδεμένες με το αντικείμενο τους αποτελεί ασυμβατότητα / ασυνέπεια σε σχέση με την περιγραφή αρμοδιοτήτων και σε σχέση με τις θέσεις που έχουν συμπεριληφθεί. Μελετώντας το σύνολο των κατατεθειμένων προς διαβούλευση οργανισμών θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

Από όλες τις θέσεις απουσιάζει εντελώς η ειδικότητα των ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών – στην οποία θα μπορούσαμε να μεταταχθούν / διοριστούν οι Χημικοί Μηχανικοί χωρίς να χάσουν την ιδιότητα τους ως Μηχανικοί, ενώ παντού υπάρχει ο κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων σε συνδυασμό με άλλους κλάδους μηχανικών. Στο συνημμένο παράρτημα φαίνονται αναλυτικά όλες οι ασυμβατότητες και ασυνέπειες, που εντοπίσαμε κατά την άποψη μας.

Τα ανωτέρω σχέδια έχουν τεθεί προς διαβούλευση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειών και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Δηλαδή έχουν τεθεί για διαβούλευση σε όργανα που απαρτίζονται από άτομα που ήδη υπηρετούν. Από την στιγμή πού ήδη ο κλάδος των Χημικών Μηχανικών δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς σε αυτούς τους οργανισμούς και ενδεχομένως στους συλλόγους, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν στην συγκεκριμένη διαβούλευση, ούτε καν ότι θα συζητηθούν.

Ανεξάρτητα από το ανωτέρω επιπρόσθετα προκύπτει η εξής παραδοξότητα: Ένας Χημικός Μηχανικός μπορεί να προΐσταται σε τμήμα, όμως ΔΕΝ μπορεί να προΐσταται σε καμία Διεύθυνση (ανώτερη βαθμίδα, του Διευθυντή), παρόλα αυτά μπορεί να προΐσταται στη Γενική Διεύθυνση (ανώτατη βαθμίδα, του Γενικού Διευθυντή). Πέραν όλων των άλλων, το προηγούμενο σημαίνει, ότι ένας Χημικός Μηχανικός, ο οποίος είναι αρχικά υπάλληλος, μπορεί να πάρει προαγωγή σε τμηματάρχη, όμως ΔΕΝ μπορεί να πάρει προαγωγή σε Διευθυντή, και έτσι ΔΕΝ μπορεί εντός της Περιφέρειας να προαχθεί σε Γενικό Διευθυντή, αν και βάσει του οργανογράμματος το δικαιούται!!!

Έτσι για να προαχθεί σε Γενικό Διευθυντή θα πρέπει αφού είναι τμηματάρχης, να φύγει με μετάταξη να πάει σε άλλη υπηρεσία (εκτός της Περιφέρειας)να γίνει Διευθυντής, και μετά να φύγει από τη δεύτερη υπηρεσία και να επιστρέψει ξανά στην Περιφέρεια στην πρώτη υπηρεσία με μετάταξη για να πάρει το βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Εσωτερικά δεν μπορεί να προαχθεί.

Πιστεύουμε ότι ο κλάδος υποβαθμίζεται σημαντικά και μαζί μειώνεται το κύρος των σχολών των αποφοίτων. Δεν μπορεί να διαφοροποιούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα από την μία περιφέρεια στην άλλη με δεδομένο ότι οι Διευθύνσεις των Περιφερειών έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. Παρατηρείται άνιση μεταχείριση με άλλους κλάδους μηχανικών. Θεωρούμε εργασιακό αποκλεισμό, με  βάση την κείμενη επαγγελματική νομοθεσία, όσες περιπτώσεις δεν τον/την συμπεριλαμβάνουν ενώ θα όφειλαν να το πράττουν.
Με αυτό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει και η απαραίτητη τομή στην δημόσια Διοίκηση. Η προσέγγιση της κάλυψης διοικητικών θέσεων, με συντεχνιακές λογικές έχει βλάψει την δημόσια διοίκηση. Πέραν της υποβάθμισης που υφίσταται ο κλάδος με τη λογική της κάλυψης διοικητικών θέσεων με βάση την ειδικότητα του πτυχίου, αποτελεί αναχρονισμό και μεταφορά γραφειοκρατικής λογικής προηγούμενων δεκαετιών. Η σύγχρονη διοίκηση θα πρέπει να στελεχώνεται από ικανά στελέχη με εμπειρία και αξιοκρατικά.

Με τη λογική του παρόντος σχεδίου ένας Χημικός Μηχανικός με ΜΒΑ ή άλλο δεύτερο πτυχίο σε διοίκηση ή οικονομικά ή με κατοχή διδακτορικού τίτλου θα στερείται του δικαιώματος προαγωγής σε θέσεις προϊσταμένου ή διευθυντικές, μόνον επειδή δεν προβλέπεται στη σχετική περιγραφή των «ειδικοτήτων». Είναι αδήριτη ανάγκη πλέον να μπει η λογική και στη Δημόσια Διοίκηση του διεπιστημονικού χαρακτήρας, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, όπου η ειδικότητα του πτυχίου δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο για την επαγγελματική εξέλιξη, αλλά η ικανότητα, η εμπειρία και η ευρύτητα των γνώσεων (ειδικά για διοικητικές θέσεις).

Επισημαίνουμε επίσης τον κίνδυνο, το συγκεκριμένο Π.Δ. να δημιουργήσει μία σωρεία προσφυγών από τους θιγόμενους, με συνέπεια να μην μπορέσει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, αφού όλα θα κρίνονται σε δικαστήρια. Επιπλέον θα δημιουργηθούν στρατιές δυσαρεστημένων, η δυσαρέσκεια και αδικία των οποίων θα δημιουργήσει προβλήματα στην ήδη προβληματική δημόσια διοίκηση. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να γίνει η τομή, που θα προσφέρει στη δημόσια διοίκηση την δυναμική και παραγωγικότητα που της λείπει. Η στελέχωση των θέσεων από όλες τις ειδικότητες μηχανικών ή άλλων επιστημόνων, μακριά από στενά συντεχνιακά  κριτήρια, θα συμβάλει στην πολυπόθητη αύξηση της παραγωγικότητας και της εφαρμογής των αξιοκρατικών κριτηρίων.

Είμαστε στην διάθεση σας για συνεργασία και αναμένουμε τις ενέργειες σας για τις οποίες θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.


Με εκτίμηση


Ο πρόεδρος του Π.Σ.Χ.Μ.              Η Γραμματέας του Π.Σ.Χ.Μ.

                                                        
    κ. βαφειαδησ                                         γ. νικου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος:

Υπάγονται οι Διευθύνσεις:

        α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
        β) Δ/νση Τεχνικών Έργων

Στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις και Τμήματα έχουν παρατηρηθεί οι εξής ασυμβατότητες και ασυνέπειες:

1.       Στη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών μπορούν να είναι προϊστάμενοι της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος, εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ) 

2.     Στη Δ/νση Περιβάλλοντος οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία Περιφέρεια στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται, αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται κατά κόρον συνάδελφοι Χημικοί Μηχανικοί με επιτυχία εδώ και χρόνια και αποτελεί βασικό τμήμα των σπουδών τους.

3.     Σε άλλες Περιφέρειες οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών μπορούν να προΐστανται στα δύο από τα τέσσερα τμήματα της Δ/νσης και σε άλλες όχι (πχ ΠΚΜ) και σύμφωνα με την περιγραφή των αρμοδιοτήτων θα έπρεπε να δικαιούνται να προΐστανται και στο 4ο τμήμα.

4.     Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε άλλες Περιφέρειες μπορούν οι ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί να προΐστανται και σε άλλες όχι (πχ Κεντρική Μακεδονία). Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται για τα δύο αυτά τμήματα σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών των Χημικών Μηχανικών και με αντικείμενο που πολλοί συνάδελφοι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοποιούνται.

5.     Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος Περιφερειακών Ενοτήτων οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών δεν συμπεριλαμβάνονται  στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται σε καμία Περιφέρεια. Το Τμήμα αυτό όμως (όπως αναφέρεται στο σχέδιο) έχει αρμοδιότητες ελέγχου στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα από το Τμήμα Περιφερειακού σχεδιασμού και Τμήμα Περιβάλλοντος (στο οποίο οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών μπορούν να προΐστανται). Μηχανικοί άλλων κλάδων (πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Χημικοί Μηχανικοί) οι οποίοι μπορούν να προΐστανται Τμήμα Περιφερειακού σχεδιασμού αλλά όχι στο Τμήμα Περιβάλλοντος μπορούν να προΐστανται στο συνδυασμένο τμήμα της Τοπικής Ενότητας.
ΙΙ. Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης:

Υπάγονται οι Διευθύνσεις:

         α) Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
         β) Δ/νση Εμπορίου – Απασχόλησης –Τουρισμού
         γ)Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων (για τις περισσότερες Περιφέρειες)

Όσον αφορά την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις και Τμήματα έχουν παρατηρηθεί οι εξής ασυμβατότητες και ασυνέπειες:

  1. Στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών δεν μπορούν να είναι προϊστάμενοι της Γενικής Δ/νσης, αν και ορθώς συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

  1. Στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων, με δεδομένο την περιγραφή του αντικειμένου που αναφέρεται στα σχέδια των οργανισμών, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών

  1. Στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με δεδομένο την περιγραφή του αντικειμένου που αναφέρεται στα σχέδια των οργανισμών, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών  Αξίζει να σημειωθεί ότι ορθώς οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών  συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στο σύνολο των Περιφερειών. Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Τμήματος έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του Χημικού Μηχανικού και θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα ως κλάδος. Κλάδοι με παρεμφερές αντικείμενο όπως οι ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής, ΠΕ Μηχανικών Βιομηχανίας και ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται του Τμήματος.

  1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων και στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών δεν συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται, ενώ: οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Τμήματος και συνεπώς και της Δ/νσης έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του Χημικού Μηχανικού και θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα ως κλάδος. Κλάδοι με παρεμφερές αντικείμενο όπως οι ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής, ΠΕ Μηχανικών Βιομηχανίας και ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται του Τμήματος και της Δ/νσης.


ΙΙΙ. Γενική Προγραμματισμού και Εσωτερικής Λειτουργίας

Στην ανωτέρω Δ/νση υπάγεται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με αρμοδιότητα σε όλη την περιφέρεια και άλλες Δ/νσεις όπως Διοικητικού Οικονομικού.

Όσον αφορά την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις και Τμήματα έχουν παρατηρηθεί οι εξής ασυμβατότητες και ασυνέπειες:

  1. Στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, οι ΠΕ Χημικών Μηχανικών δεν συμπεριλαμβάνονται  στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται της ενώ οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Δ/νσης και Τμημάτων έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του Χημικού Μηχανικού και παρεμφερείς κλάδοι όπως ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους που μπορούν να προΐστανται στα Τμήματα και στην Δ/νση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου