Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βόλος, 15/1/2012
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος                                                      
Βόλος,  Τ.Κ. 38333
Τηλ. 24210-26173, 26574                                                              Αρ. πρωτ: 85
Fax: 24210-21944
e-mail: tee_vol@tee.gr


ΠΡΟΣ: Μέλη ΤΕΕ
             
Σε συνεδρίαση της Δ.Ε.  του ΤΕΕ Μαγνησίας, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. που  λειτουργεί από το 2002 παρουσίασε το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ,..
Σας αποστέλλουμε ενημερωτικά πληροφορίες για όσους/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ως άνω πρόγραμμα.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
 
                   Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας                                               
Σωκράτης Αναγνώστου                                                        Βίκυ Μήτρου               

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Στόχοι του Προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ" είναι :
  • Προπτυχιακοί Φοιτητές / Φοιτήτριες: έχουν τη δυνατότητα μέσα από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση
  • Συνεργαζόμενοι Φορείς: έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη.
  • Πανεπιστήμιο: μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των παραγωγικών φορέων είναι δυνατή η ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών.
Γενικές Πληροφορίες του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ»

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές / φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τεσσάρων (4) μηνών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Το Πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών / φοιτητριών και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες των Σχολών / Τμημάτων του Α.Π.Θ., που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδας επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού, Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σχολικές Μονάδες, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ιστορικά Αρχεία, Πολιτιστικούς Φορείς, Εκδοτικούς Οίκους, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Λογιστικά Γραφεία, Κτηνοτροφικές Μονάδες, Εταιρείες Μελετών, Εταιρείες Πληροφορικής, Τεχνικά Γραφεία, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Βιομηχανίες, Επιμελητήρια, Εφημερίδες, Ραδιόφωνα, Μεταλλευτικές Εταιρείες, κ.α.

Υποχρεώσεις των Συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής:
Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται:

1. Να τοποθετήσει τον ασκούμενο φοιτητή / φοιτήτρια σε θέση Πρακτικής
Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωσηενδιαφέροντος
του.
2. Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους
ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.
3. Να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
για την έναρξη και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.
4. Να αναθέσει σε ένα στέλεχος του φορέα την επίβλεψη του ασκούμενου
φοιτητή, ο οποίος θα πρέπει:

• να εκπαιδεύσει το φοιτητή, πάνω στον τομέα που συνάδει με το
αντικείμενο σπουδών του, αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο χρόνο,
• να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή,
• να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα, που αφορούν την αξιολόγηση
του ασκούμενου ,για την ανατροφοδότηση του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ Τηλέφωνα: 2310 99 8810, 7136, 7193 Fax: 2310 99 7067 e-mail: praktiki@auth.gr & sgerousi@agro.auth.gr  ,
Υπεύθυνος Έργου:
Κορωναίος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας,
Τηλ: +30 2310 99 85 15, e-mail: koroneos@geo.auth.gr  ιστότοπος  https://www.dasta.auth.gr     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου