Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
Προς: Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη,
Κοιν/ση: Ως συνημμένος Πίνακας

Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 15929Θέμα: “Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων”

Σχετ.: α)Επιστολή Υπ. Οικονομικών 467821/914/31.10.2012
β)Έγγραφο Γεν. Δ/νσης Οικ. Πολιτικής Υπ. Οικονομικών ΑΠ 46782/914/31.10.2012 με συνημμένους πίνακες
γ)ΤΕΕ Γεν. Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΑΠ 31495/20.7.2012 με συνημμένους πίνακες


Συνάδελφε Πρόεδρε,

Μετά την ενημέρωσή μας στο θέμα με την ανάγνωση των σχετικών εγγράφων, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:
α.       Οι συνημμένοι πίνακες στα ως άνω σχετικά είναι εξαιρετικά ελλιπείς και ανακριβείς. Θεωρούμε ότι οι ευθύνες του ΤΕΕ για το αδικαιολόγητο αυτό γεγονός είναι εξαιρετικά σοβαρές και αναμένουμε τις αντιδράσεις των οργάνων του.
β.       Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στην χώρα μας, με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, δεν διέπονται από τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Επί πλέον δεν έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμφωνο με τα ισχύοντα στον προηγμένο κόσμο, το οποίο θα ορίζει τη μηχανική , θα προσδιορίζει την τεχνική ιεραρχία σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κώδικες των τεχνικών επαγγελμάτων και θα πιστοποιεί ικανότητες άσκησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία.
Αποστέλλουμε συνημμένα την εργασία των συναδέλφων Κ. Κρεμαλή και Θ. Κρητικού την οποία ο ΠΣΧΜ υιοθετεί και προσυπογράφει και στην οποία θεωρούμε ότι αφ’ ενός μεν αιτιολογούνται οι προηγούμενες ενστάσεις και αιτιάσεις μας, αφετέρου περιλαμβάνονται και προτάσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού στη χώρα μας.
Τέλος επιθυμούμε να σταθούμε ιδιαίτερα στους πρόσφατους νόμους 3982/2011 και 4072/2012 που περιλαμβάνονται στους πίνακες που παραλάβαμε και με τους οποίους μεταβάλλεται ριζικά η άσκηση του επαγγέλματός μας όπως προσδιορίζεται από τη γνωμάτευση της Συγκλήτου του ΕΜΠ του 1966 και όπως επί δεκαετίες προβλεπόταν από την λοιπή νομοθεσία και ιδιαίτερα την σχετική με την ίδρυση του ΤΕΕ, τη νομολογία του ΣτΕ, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα ισχύοντα στην πράξη και κυρίως τις συνταγματικές επιταγές και τις διεθνείς συνθήκες για την επαγγελματική ελευθερία.
Αδυνατούμε να αντιληφθούμε και να αιτιολογήσουμε την απουσία κάθε ενημέρωσης και κυρίως οποιασδήποτε αντίδρασης από το ΤΕΕ στους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που έχουν ήδη εκδοθεί και αυτά που προωθούνται, για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο αναλύεται λεπτομερώς στην εργασία που επισυνάπτουμε.
Ελπίζουμε ότι θα έχουμε έγκαιρα την απάντηση της ΔΕ, ώστε να προγραμματίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.

Συναδελφικά,


Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
                                            
Κων/νος Βαφειάδης                    Βασίλης Αναλυτής

Πίνακας Κοινοποιήσεων

Κοινοποίηση υπό τύπο Αναφοράς:

Πρωθυπουργό: κ. Α. Σαμαρά
Αρχηγούς κομμάτων: κ. Ε. Βενιζέλο, κ. Φ. Κουβέλη, κ. Α. Τσίπρα
Υπουργεία Ανάπτυξης, Παιδείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος

Κοινοποίηση:

Πρυτάνεις Πολυτεχνικών Σχολών
Προέδρους Τμημάτων Χημικών Μηχανικών
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στην Αθήνα
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Eλλάδας
Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ. Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κων
Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών Μηχ/κων
Σύλλογο Διπλ. Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας
Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ. Μηχ/κων Ηλεκτρονικών Υπολογ. & Πληροφορικής
Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Περιβάλλοντος
Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Σ.Χ.Β.

Όλη η εργασία των συναδέλφων Κ. Κρεμαλή και Θ. Κρητικού εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου