Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE)Ο σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στο μεταλλευτικό κλάδο και στον κλάδο άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και η σύζευξη της κατάρτισης με τις ανάγκες σε εξειδίκευση που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας.

Η δράση που αφορά τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, περιλαμβάνει δύο θεματικά αντικείμενα:

α. Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία
β. Εξόρυξη και Επεξεργασία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τα προγράμματα κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση), διάρκειας 400 ωρών, θα υλοποιηθούν στα θεματικά αντικείμενα της παρούσας, με υποχρεωτική απασχόληση τουλάχιστον του 30% των καταρτισθέντων διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από τα πιστοποιημένα στο ΘΠ «Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών» από το ΕΚΕΠΙΣ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Κάθε Διπλωματούχος Μηχανικός, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων, θα εγγραφεί στο ‘Μητρώο Ωφελουμένων’ και θα παραλάβει προσωπική ‘επιταγή κατάρτισης’ (training voucher), η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει.

Ποιοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση
Όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των ειδικοτήτων:
 • Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Μηχανολόγος Μηχανικός και
 • Χημικός Μηχανικός
οι οποίοι είναι μέλη του ΤΕΕ και οι οποίοι, λόγω της συμμετοχής τους σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πληρούν τους παρακάτω όρους:
 1. Κάθε Διπλωματούχος Μηχανικός έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.
 2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΚΤ το τελευταίο δίμηνο.
Κάθε ενδιαφερόμενος Διπλωματούχος Μηχανικός, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, μέσω της ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr και να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΕ:
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας για τα εισοδήματα του 2011
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών ξεκινάει από 12 Δεκεμβρίου 2012 και για την:
 • Ηλεκτρονική αίτηση λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2013
 • Υποβολή των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2013
Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνεται η διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος και το ετήσιο φορολογικό εισόδημα. Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε Διπλωματούχο Μηχανικό είναι τα 60 μόρια. Περισσότερα μόρια λαμβάνουν όσοι ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού μέχρι 5 έτη (30 μόρια) και όσοι έχουν μικρό ετήσιο φορολογικό εισόδημα, το οποίο έχει τις παρακάτω κλίμακες:
 • μέχρι 5.000 ευρώ, 30 μόρια
 • από 5.001 - 8.000 ευρώ, 15 μόρια
 • από 8.001 - 12.000 ευρώ, 5 μόρια
Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Το ΤΕΕ, κατά την υλοποίηση της δράσης θα συνεργαστεί με την ΕΥΕ/ΕΚΤ επίσης δικαιούχο των ως άνω πράξεων, η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της υλοποίησης της κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση).

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες θα τις βρείτε στο www.voucher.gov.gr. και για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου